ČERVEN 2024

Kromě projektování provádíme také revize a optimalizace projektů. K čemu je to dobré?

Je to služba, kdy náš zkušený tým projektantů provede kontrolu již vypracovaného stavebního projektu. Při kontrole se zaměřuje především na proveditelnost konstrukce, zdali jsou navržené dimenze konstrukčních prvků proveditelné, ale také na to, zdali je proveditelná celková skladba konstrukcí, zejména v detailech. Konstrukční ani stavební detaily zpravidla nebývají součástí předkládaných dokumentací, přesto jsou na správném návrhu a provedení zdaleka nejdůležitější.

V průběhu revize se následně zaměřujeme na zjevně nedořešená místa a jejich soulad s předpisy, či vydanými povoleními, aby nedošlo k potížím. V případě, že řešíme již realizační dokumentaci, přizpůsobujeme stavební postupy, detaily a celkově řešení možnostem a zvyklostem dodavatele stavby. Díky zpracování dokumentace ve 3D odhalíme i místa, která ve 2D prostoru nemusí být na první ani druhý pohled patrná.

Nechat si zkontrolovat projekt je ideální v případě, když:
  • máte pochybnosti o správnosti navrhnutého řešení
  • myslíte si, že je projekt příliš složitý
  • je to několik let, co byl váš projekt vypracovaný a máte obavy, zda splňuje všechny aktuální normy a požadavky
  • máte projekt např. pro stavební povolení a chcete se posunout k realizaci

Optimalizace projektu vám může ušetřit peníze, čas i starosti. Jako v případě našeho nedávného projektu, kdy jsme navrhovali řešení střechy u rodinného domu, který procházel kompletní rekonstrukcí.

Klient přinesl zpracovanou projektovou dokumentaci pro provedení stavby, ale při REVIZI PROJEKTU jsme odhalili vícero nedořešených míst jak technicky, tak konstrukčně.

V rámci OPTIMALIZACE PROJEKTU jsme proto navrhli několik konstrukčních úprav v řešení, úpravu dimenzí a celkové zjednodušení konstrukce. Celý proces probíhal již s vybraným dodavatelem, takže celkový návrh byl ušit na míru jeho možnostem a schopnostem.

Výroba tak nakonec byla levnější a montáž konstrukce snazší.

Potřebujete zkontrolovat projekt?